photo
Searching ( Truy tìm tung tích ảo)

Tình cờ được một " anh trai mưa" giới thiệu xem bộ phim này, thấy bảo hấp dẫn, hồi hộp đến từng phút giây, và còn có chút cảm động trong đó. Thoạt đầu nghe xong bản thân cũng cảm thấy kỳ kỳ, quái lạ p...

0